Holmens Kirkegård


Københavner oplevelser
Mail: post@koebenhavner-oplevelser.dk

 

Holmens Kirkegård

Gennem 500 år har Europas storbyer været plaget af frygtelige pestepidemier, en skrækkelig sygdom som ofte tog halvdelen af byernes befolkninger med sig i graven.

Derfor anlagde man såkaldte  "hjælpekirkegårde" uden for byens volde. Det blev til Holmens Kirkegård (1666), Garnisons Kirkegård (1705) og Assistens Kirkegården (1761).

Holmens Kirkegård (anlagt 1666) var først for Nyboders fattige matroser og deres familier. Senere ind i 1700-tallet blev højerestående af Holmens ansatte  begravet her og i 1800-tallet almindelige borgere og kendte kulturpersonligheder.

Her ses en gravhøj med faldne fra Slaget på Rheden i 1801 og mindesten for faldne for Slesvigske Krig i 1864. Flere "landsfædre" der var med til at indføre Grundloven i 1849 hviler også her. Der er gode historie fortællinger undervejs.

Kræften - taler sit uhyggelige sprog her. Her hviler flere af nutidens folkekære kulturpersonligheder, der desværre måtte dø.

Den folkekære politiker Svend Aukens fandt sit sidste hvilested på kirkegården og det samme gjorde forfatteren Dea Trier Mørch og den altid velklædte Mogens "Mugge" Hansen.


Oplev Holmens Kirkegård på en selvstændig tur eller sammen med en Østerbro byvandring.


Læs mere

Holmens Kirkegårds hjemmeside

Wikipedia - om Holmens Kirkegård

Gravsted.dk - om kendte personer

Assistens Kirkegården

Østerbro byvandring


Gravhøj for faldne fra

Slaget på Rheden i 1801

Familien Wains gravsted

Her hviler Keld Petersen

Mindesten for de faldne fra

Slaget på Rheden 1801

Gravsted for Johan Ludvig Heiberg

og Johanne Louise Heiberg

Et storslået minde

må man da have