Københavns historie


Kontakt

post@koebenhavner-oplevelser.dk

Skriv gerne og få hurtig svar.
CVR 29 42 33 69
Tlf. 31 44 36 00


Firmaer, foreninger og private kan få deres egen guide.

Ring eller skriv en mail

Læs mere

Københavns historie

Absalon grundlagde København    i 1167 af biskop Absalon. Udgravninger i forbindelse med Metrobyggeriet har dog vist, at der boede en bonden og fiskebefolkning her længe før.

Absalon lagde en vold omkring København, dvs. nogenlunde hvor Nytorv og Gammeltorv er i dag.

Omkring år 1600 lå København indenfor voldgaderne dvs. Vester Voldgade, Øster Voldgade og Øster Voldgade (nuværende Gothersgade).  Christian 4. udvidede København med Frederikstaden og dermed blev byen dobbelt så stor. Kongen lod opføre flere prægtige slotte, bl.a. Rosenborg og Frederiksborg Slot. Tag med på opdagelse på disse 2 slotte.

Oplev København med Kulturens Venner

Enevælden blev indført 1660 og varede til Grundloven i 1849.

København led 2 store bybrande i 1728 og 1795, og Christiansborg brændte i 1794. De store bybrande udraderede middelalderens København og gav plads til bredere gader, nye huse og nye stilarter.

Dervedfik vi en ny kirke - Københavns Domkirke - i ny klasssisistisk stil, et nyt dom og rådhus på Nytorv.

I 1801 havde vi Slaget på Rheden og Københavns Bombardemt i 1807.

I 1828 stod det andet Christiansborg færdig og det brændte i 1884. Det tredje Christiansborg færdig og det står der endnu.

Efter 1850 gik en  industraliseringsbølge  i hen over Europa og landbefolningerne flyttede til de større byer i håb om bedre leveforhold.

Derved blev Københavns volde nedbrudt og  byen udvidet med Vesterbro, Nørrebro og Østerbro.

Der blev bygget arbejderboliger og mange nye industrier opstod: bryggerier, jernstøberier, garverier, gasværkerk og mange flere.

Mange industrier blev anlagt i Valby og efterhånden voksede København og Valby sammen.

Tivoli blev grundlagt i 1843, Carlsberg i 1847,   Politiken i 1884, ØK Østasiatisk Kompagni i 1897 og mange andre. Fagforeningerne og de politiske partier så dagens lys fra cirka 1870 til 1920.

Fra ca. 1880 til 1917 blev Boulevardbanen udgravet, dvs. jernbanen mellem Hovedbanegården og Østerport. I 1934 fik Hovedstaden S-togslinier og Hovedbanegården kom til i 1911.

Mange nye bygninger blev opført i mellemkrigsårene, det gælder bl.a. den prægtige Grundtvigs Kirke på Bispebjerg Bakke.

København har mange og spændende oplevelser.

Tag med Københavner-oplevelser.dk på opdagelse i København.