Læs mere her


Kontakt

post@koebenhavner-oplevelser.dk

Skriv gerne og få hurtig svar.
CVR 29 42 33 69
Tlf. 31 44 36 00


Firmaer, foreninger og private kan få deres egen guide.

Ring eller skriv en mail

Læs mere

Vesterbros historie

Digitaliseret kort udgivet af

Stadsarkivet (<=klik) i København

Læs gerne denne side, så har du en baggrundsviden om København og får så mere ud af Vesterbro byvandring.

 

Byens forsvar: Danmark og Sverige havde været i krig cirka 30 gange fra midten af 1300-tallet og til 1720. Det gjaldt om at have en forsvarsring omkring byen, hvis København igen skulle blive belejret.

København blev bombarderet med brandraketter i 1807, så et forsvarsværk omkring København var gammeldags.

Der var koleraepidemi i København 1851 og næsten 5.000 døde. Indenfor voldene boede 140.000 mennesker, på samme område bor 12.00 i dag.

Så det var nødvendig at nedrive voldene og udvide med Vesterbro, Nørrebro og Østerbro.

Der var krise i landbruget efter 1850 og landbefolkningen flyttede til byerne i håb om arbejde og bedre leveforhold. Samtidig var industrialiseringen igang over hele Europa og der var brug for arbejdskraft.

Istedgade blev anlagt allerede i 1858 og mange af Vesterbros gaderr fik navne efter byer i Slesvig. Kommunen udstykkede grunde og bygherrer opførte ejendomme. ==> Hør mere på turen.

Halmtorvet: Her lå den første jernbane fra 1747 til 1864. Banegården lå dengang nogenlunde hvor Hovedbanegården ligger idag. I 1864 flyttede man  banegården til hvor Paladium biografen ligger i nutiden. Fra 1885 gravede man ud til Boulevardbanen (strækningen fra Hovedbanegården til Østerport) og man fik den nuværende linieføring til Roskilde.

Man nedrev de gamle volde og fyldte jorden ud ved Kalveboden (fra Halmtorvet til den nuværende havnelinie. Og man anlagde en bred boulevard på Halmtorvet og Sønder Boulevard. ==> Hør mere på turen

Dan Turell og Tove Ditlevsen er de 2 mest berømte forfattere, som boede og levede på Vesterbro. De er en del af byvandringen.

Byvandringen er altså en en blandet cocktail sammenrystet af historie, fakta, kulturpersonligheder og andre sjove oplevelser. Velkommen.Bosch butikken er nu bar

Københavnerminder ved Bymuseet